O firmě

Naše firma se zabývá již od roku 1992 výkupem a zpracováním barevných a lehkých kovů, oceli, litiny a nerezu, elektrošrotu vč. kabelů, počítačů, kuchyňské a ostatní kancelářské techniky, NiCd, NiFe a Pb akumulátorů a ostatního kovového odpadu.

Byla založena jako ryze osobní firma. Od počátku byl kladen důraz na komplexní služby, tj. odvoz odpadů,jejich vytřídění, popřípadě zpracování do vhodných polotovarů. Původně byla firma umístěna v pronajatých prostorách, od roku 1995 podnikáme v objektech vlastních,které byly postupně rekonstruovány do dnešní podoby.

Přeprava odpadu je prováděna převážně vlastními kontejnerovými a valníkovými vozidly, popřípadě vozidly v nájmu. Nakládání s odpady je prováděno v souladu s platnými zákony, firma je držitelem Souhlasu k nakládání s odpady tzv.ostatními a nebezpečnými, uděleným Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí.

Naším krédem je vždy ekologická motivace při nakládání s odpady a šetrný přístup k životnímu prostředí.

Jako všechno má svůj konec, tak i naše firma přechází k 1.7.2015 do procesu likvidace.